50 نکته دعا برای رحمت با آیات کتاب مقدس

16
32588

سخنان 3: 22-23:

22 این از رحمتهای خداوند است که ما مصرف نمی شود ، زیرا شفقت های او از بین نمی رود. 23 آنها هر روز صبح جدید هستند: وفاداری شما عالی است.

ما در خدمت یک خدای هستیم رحمت ، من 50 مورد دعا برای رحمت با آیات کتاب مقدس گردآوری کرده ام تا به مسیحیان کمک کنم ببینند که مهم نیست از مشکلات بسیاری که در زندگی پیدا می کنند ، خدا قادر است آنها را از همه آنها نجات دهد. او این کار را به خاطر رحمت خود انجام می دهد. رحمت او همیشه جدید و همیشه سبز است. وفاداری او نسبت به ما ثابت است. صرف نظر از چالشی که در حال حاضر ممکن است طی کنید ، می خواهم بدانید که رحمتهای خدا همیشه برای شما در دسترس است و خداوند به دلیل رحمت خود شما را از همه دردسرهای شما رهایی می بخشد

بسیاری از مصائب صالحان هستند ، اما خداوند او را از همه آنها نجات می دهد. آنها خدائی را که ما به آنها خدمت می کنیم ، هنگام دعا کردن این دعاها ، شما را از همه مشکلات شما رهایی می بخشند. فقط به خدای رحمت ایمان داشته باشید و این دعاها را با ایمان دعا کنید و شهادت های خود را به اشتراک بگذارید.

50 نکته دعا برای رحمت با آیات کتاب مقدس

1) اوه خدا! از نظر شما به من لطف کنید تا تمام درخواستهای من (به درخواست شما) را به نام عیسی به من بخواهید.

2) وای پروردگار ، بگذارید در تمام زمینه های زندگی من به نام عیسی مسیحیت دریافت کنم.

3) آه پروردگار ، بگذارید لطف بیکره شما در هر موقعیتی از زندگی من به نام عیسی غلبه کند

4) امروز اعتراف می کنم که نجات دهنده من زندگی می کند و باعث می شود که لطف او بر من در عیسی بدرخشد
نام.
5) ای خدای رحمت! امروز به من رحم کن و رحمتت را از كسانی كه به دنبال عیسی مسیح به دنبال مرگ من هستند ، مرا ربود.

6) خداوندا ، با رحمت و رحمت تو ، هر صدای شیطانی که علیه من صحبت می کند تا زندگی من را به نام عیسی نابود کند.

7) اوه خدا! از همه چیز در اطراف من استفاده کنید تا به اسم عیسی به نام آمین به نفع من باشید.

8) ای پروردگار! من به عنوان چهره شما به عنوان کودک به دنبال چهره والدین است. من را در هر زمینه از زندگی من به نام عیسی به من نشان دهید.

 

9) ای پروردگارا ، امروز در پریشانی من به تو زنگ میزنم مرا بشنو و به نام عیسی به من رحم کن.

10) پروردگار ، بگذارید قلب من از شادی پر شود ، همانطور که به دعای من مطابق رحمت خود به نام عیسی پاسخ می دهید.

11) خداوندا ، من اعلام می کنم که خیر و رحمت شما هرگز به نام عیسی از من دور نمی شوند.

12) ای پروردگار ، قبل از اینکه یک خنده در مقابل دشمنان باشم ، در این شماره از زندگی من مداخله کن (ذکر موضوع). قبل از اینکه دشمنان من علائم ناامیدی من را به نام عیسی ببینند ، به من رحم کن.

13) خدایا ، من در این ساعت به کمک احتیاج دارم. قبل از اینکه خیلی به اسم عیسی دیر شود ، به من کمک کنید.

14) پروردگارا ، شما خدایی هستید که فقرا را از گرد و غبار ، نیازمندان از تپه سرگیز بیرون می آورید ، پروردگار رحمت خود را به من نشان دهید و در نامگذاری عیسی مسیح در این وضعیت مداخله کنید 15). ای خداوند ، به عنوان من به طور مداوم به شما خدمت می کنم ، اجازه دهید رحمت شما همیشه در زندگی من به اسم عیسی غلبه کند.

16) ای خدای رحمت ، برخیز و مرا از هرگونه اتهام دروغین دشمن به نام عیسی دفاع کن.

 

17) خدایا ، چالش های زندگی من بسیار زیاد است ، آنها برای من چنان قدرتمند هستند که بتوانم رحمت خود را به من نشان دهند و به نام عیسی به من کمک کنند.

18) خداوندا ، امروز به من رحم کن. اجازه ندهید که دشمنان مرا به نام عیسی من را درون گودال قرار دهند.

19) عیسی مسیح پسر داوود ، به من رحم کنید و نبردهای زندگی من را به نام عیسی بجنگید.

20) خداوندا ، به من رحم کن و در این دوره از زندگی به نام عیسی به من یاری رسان کن.

21). خدایا ، اجازه نده من شرمنده باشم چون در این مورد بر تو گریه می کنم ، به رحمت خود به من کمک کن و به نام عیسی به من شهادت بده.

22) پروردگارا ، دریای رحمت را برای من باز کن تا من پیش از آنکه این مشکل مرا به نام عیسی بلع کند ، داخل می شوم.

23) ای پروردگارا ، امروز فریاد من را بشنو وقتی که با ایمان در مورد این مشکل به تو گریه می کنم ، رحمت خود را به نام عیسی به من نشان ده.

24) ای پروردگارا ، به اندازه ایمان مرا قضاوت نکن. بگذارید دوش رحمت امروز به نام عیسی بر من بیفتد.

25) خدایا ، من به تو اعتماد دارم ، اجازه ندهم شرمنده شوم ، دشمنانم را به نام من عیسی نیندازد

26) خداوندا ، زندگی من را به عنوان عیسی نمونه ای حماسه از رحمت خود قرار ده.

27) ای خداوند ، رحمتت را در محل کارم به اسم عیسی برای من صحبت کند.

28) خداوندا ، به من رحم کن و برای کمک من به نام عیسی ظهور کن.

29) خدایا ، مرا از مخالفان خود نجات بده ، بدون تو هیچ کاری نمی توانم انجام دهم به نام عیسی به من رحم کند.

30) پروردگارا ، زیرا رحمت متعلق به شماست ، اجازه ندهید که انگشت متهم علیه من به نام عیسی غالب شود

31) خدا به من رحم کند و مرا برکت دهد و چهره شما را به نام عیسی بر من امروز بدرخشد.

32) خداوندا ، رحمت خود را به من نشان بده و نجات خود را در هر زمینه از زندگی من به نام عیسی به من عطا کن.

33) امروز با ایمان اعلام می کنم که رحمت و حقیقت در خانه من به اسم عیسی غالب خواهند شد.

34) ای خداوند ، من شنیده ام که شما به کسانی که از شما دعوت می کنند خوب و فراوان هستید ، مرا با رحمت فراوان حمام کنید تا من شهادتم را به نام عیسی به اشتراک بگذارم.

35) ای خداوند ، رحمتت را بگذار روح من را به نام عیسی از قبر آزاد کند.

36) ای خداوند ، من شنیده ام که شما پر از شفقت ، بخشنده ، طاقت فرسا و در رحمت فراوان هستید ، بگذارید رحمت فراوان شما را در زندگی من به نام عیسی ببینم.

37) ای خداوند ، رحمت تو با من باشد تا من بر دشمنان خود غلبه کنم.

38). پروردگار ، مطابق گفته شما ، رحمت خود را برای من حفظ کنید و به عهد رحمت خود اجازه دهید تا به اسم عیسی با من محکم باشد.

39) پروردگارا ، قلب من را با رحمت خود برآورده کن ، تا بتوانم در تمام روزهای زندگی خود به نام عیسی شاد باشم و خوشحال شوم.

40) به من کمک کن ، ای پروردگار خدای من و بر اساس محبت تو به نام عیسی مرا نجات ده.

41). ای خداوند ، به رحمت تو ، با کسانی که علیه من می جنگند ، بجنگ و تمام کسانی که روح من را به نام عیسی مسیح می کنند نابود کن.

42) خداوندا ، رحمتت را در تمام زمینه های زندگی من به نام عیسی تسویه کن.

43) خدایا ، به رحمت تو ، مرا از قلم و اندوه پیش از مردان ، به قلمرو حسادت پیش از مردان به نام عیسی برسان.

44). وای خداوند دقیقاً همانطور که شما به بارتیموها کور رحمت کردید ، امروز به شما گریه می کنم ، ای پروردگار ، به نام عیسی به من رحم کن.

45) اى پروردگار ، دقیقاً مثل شما كه شیاطینى را كه از رحمت خود برخوردار بودید تحویل گرفتید ، امروز نیز گریه می كنم ، ای پروردگار ، پسر داود ، به نام عیسی به من رحم كن.

46) خداوندا ، صرع به لطف رحمت شما شفا یافت ، امروز به شما می گویم که به نام عیسی به من رحم کنید.

47) خداوندا ، رحمتت را به من در سرنوشت به نام عیسی بیابید.

48) آه پروردگار ، بگذارید همسایگان و نزدیکانم وقتی رحمت شما موقعیت و وضعیت من را به اسم عیسی تغییر می دهند بشنوند

49) ای خداوند ، مرا در میان کسانی که به اسم عیسی به آنها رحمت خواهید کرد ، حساب کنید.

50) ای خداوند ، به خاطر من و خانواده ام ، به نام عیسی رحم کنید.

پدر من از شما به خاطر رحمت خود به نام عیسی ممنونم.

8 آیه کتاب مقدس در مورد رحمت و فیض

من 8 هم کامپایل کردم آیات کتاب مقدس درباره رحمت و لطف ، این آیات مقدس شما را به طور مؤثر دعا می کند. من شما را تشویق می کنم که این کتاب مقدس را بخوانید که در مورد آنها مراقبه کنید و هنگام خدای رحمت ، با آنها دعا کنید.

1) 2 ساموئل 24:14:
14 و داوود به گاد گفت ، من در تنگه بزرگی هستم: بیایید اکنون به دست خداوند بیافتیم. زیرا رحمتش عالی است و بگذارید من به دست انسان نیفتم.

2) مزمور 86: 5:
5 زیرا تو ، پروردگار ، خوب و آماده آمرزش هستی؛ و در رحمت همه کسانی که تو را فرا می خوانند رحمت می کند.

3) مزمور 145: 9:
9 خداوند برای همه خوب است و رحمت و لطف او بر همه کارهای او تمام می شود.

4) لوک 6:36:
36 بنابراین مهربان باشید ، همانطور که پدر شما رحمان است.

5) افسسیان 2: 4:
4 اما خدا، که در رحمانیت است، برای عشق بزرگ خود را با ان او ما را محبت،

6) تیتوس 3: 5:
3 زیرا خود ما نیز بعضاً احمق ، نافرمان ، فریب خورده بودیم و به شهوات و لذات مختلفی خدمت می کردیم ، در بدخواهی و حسادت زندگی می کردیم ، نفرت داشتیم و از یکدیگر متنفر بودیم.

7) عبرانیان 4:16:
16 بگذارید به این ترتیب به تخت فیض برسیم، تا بتوانیم رحمت را به دست آوریم و فضل را برای کمک به زمان نیاز داریم.

8) اول پیتر 1: 1
3 خوشا به حال خدای و پدر پروردگار ما عیسی مسیح که به لطف رحمت فراوان خود ما را دوباره به یک امید پر جنب و جوش با رستاخیز عیسی مسیح از مردگان متولد می کند.

 

تبلیغات
مقاله قبلی18 نقطه دعای قدرتمند شب
مقاله بعدی6 نکته دعا برای تقدس
نام من Pastor Ikechukwu Chinedum است ، من یک مرد خدا هستم ، که علاقه مند به حرکت خدا در این روزهای آخر است. من معتقدم که خداوند به هر مومنی با نظم فضل عجیب و غریب قدرت داده است تا قدرت روح القدس را بروز دهد. من معتقدم که هیچ مسیحی نباید تحت ستم شیطان قرار بگیرد ، ما قدرت این را داریم که از طریق دعا و کلام در سلطه زندگی کنیم و قدم برداریم. برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره ، می توانید با من در chinedumadmob@gmail.com تماس بگیرید یا در WhatsApp و Telegram با شماره تلفن +2347032533703 گپ بزنید. همچنین من دوست دارم شما را دعوت کنم تا به گروه دعای 24 ساعته قدرتمند ما در تلگرام بپیوندید. برای پیوستن به حالا ، https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ روی این پیوند کلیک کنید. خدا تو را حفظ کند.

نظرات 16

  1. من واقعاً از این نکات دعا برکت دارم. قدرت بیشتری به آرنج خود را به نام عیسی. خدا تو را حفظ کند.

  2. من هر سه شنبه روزه می گیرم و با این نکات دعا می کنم و این برای من کار کرده است ، باشد که خداوند به نعمت نویسنده ادامه دهد

  3. من واقعاً از این نکته دعا برکت دارم ، احساس می کنم قدرت فرشتگان خدا برای حضور در مسائل من حضور دارند. خداوند همچنان با تواضع بیشتر به شما برکت می دهد

  4. خدا به نویسنده برکت دهد ، لطف بیشتری دارد. من واقعاً خوشبختم خدا همه دعاهای ما را به نام عیسی جواب می دهد.

  5. من امروز صبح به اینجا رسیدم ... به دنبال دعای رحمت ... امیدوارم و معتقدم که به نام عیسی برای من نیز کارساز خواهد بود.
    من به جلال خدا شهادت خواهم داد. آمین

  6. خدا به شما کشیش بدهد برای این نکته دعا. این واقعاً به موقعیت های من هدایت شده است. سبحان الل graceه. لطف و مسح بیشتر برای بندگی

  7. من احساس خوشبختی می کنم بعد از خواندن این دعا ، مسح بیشتری را به آقا می دهم. Chinedum نام پسر من است. خدا رحمت کند آقا.

ترک پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید